Contact

Contact

Algemene mail:

badminton@bcoss.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter, Karin Ruijtenbeek, 06-36541911

Secretaris, Nick van der Heijden, 06-46726001

Penningmeester, Marianne van Sambeek email: penningmeester@bcoss.nl

Ledenadministratie, Edith Boons, email: penningmeester@bcoss.nl


Algemeen bestuur

Voorzitter Technische Commissie, Niek van de Langenberg, 06-55590375

Voorzitter Jeugd, Tijn Enzerink, 

Webmaster, Renzo Schraven. 06-28491149

Contactpersoon Sponsoring, Marianne van Sambeek, email: penningmeester@bcoss.nl


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie: Tijn Enzerink (voorzitter), Paul Wennink, Rene van den Broek, Pleunie van Galen, Jara van Schijndel, Lieke Hottentot.

Competitieleider:  Paul Wennink. 06-42680890

Trainers: Diego Arentsen, Leon Florentinus, Geert Duijs.


Senioren

Technische commissie, Niek van de Langenberg (voorzitter), Diego Arentsen, Mark Schuurmans.

Competitieleider, Mark Schuurmans, 06-14005674

Trainer, Leon Florentinus


Avondvertegenwoordigers

Maandagavond, John van Wouw, 0412-481232

Dinsdagavond, Geert Duijs, 0412-647447

Vrijdagavond, Tijn Enzerink, 06-28491149


Locatie

Sportzaal Ussenstelt, Looveltlaan 54, 5344 JJ Oss. Via deze routebeschrijving kun je het makkelijk vinden.