Contact

Contact

Algemene mail:

badminton@bcoss.nl


Dagelijks bestuur

Voorzitter, Karin Ruijtenbeek, 06-36541911

SecretarisVacature. 

Penningmeester, Marianne van Sambeek email: penningmeester@bcoss.nl

Ledenadministratie, Edith Boons, email: penningmeester@bcoss.nl


Algemeen bestuur

Voorzitter Technische Commissie, Niek van de Langenberg, 06-55590375

Voorzitter Jeugd, Tijn Enzerink, 

Webmaster, Renzo Schraven. 06-28491149

Contactpersoon Sponsoring, Marianne van Sambeek, email: penningmeester@bcoss.nl


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie: Tijn Enzerink (voorzitter), Paul Wennink, Pleunie van Galen, 

Competitieleider:  Paul Wennink. 06-42680890

Trainers: George de Klerk, Joost van Wiechen, Niek van de Langenberg


Avondvertegenwoordigers

Maandagavond, John van Wouw

Dinsdagavond, Geert Duijs

Vrijdagavond, Ineke van Galen


Trainer, Leon Florentinus


Technische commissie, Niek van de Langenberg (voorzitter), Mark Schuurmans.

Competitieleider, Mark Schuurmans, 06-14005674Locatie

Sportzaal Ussenstelt, Looveltlaan 54, 5344 JJ Oss. Via deze routebeschrijving kun je het makkelijk vinden.