Contact

Contact


Algemene mail:

badminton@bcoss.nl


Dagelijks bestuur

Voorzitter: Karin Ruijtenbeek, email: voorzitter@bcoss.nl, 06-36541911

Secretaris: Marc van Nispen, email: secretaris@bcoss.nl

Penningmeester: Marianne van Sambeek, email: penningmeester@bcoss.nl


Algemeen bestuur

Voorzitter Technische Commissie: Niek van de Langenberg

Ledenadministratie: Edith Boons, email: penningmeester@bcoss.nl


Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon: Yvonne van Ravensteijn, email: yvonnevanravensteijn@gmail.com, 06-51616474

Yvonne is al meer dan 20 jaar lid van B.C.Oss en nog altijd een fanatieke recreant op de dinsdagavond. Je kunt haar bereiken op yvonnevanravensteijn@gmail.com of op 0651616473. Met haar kun je in vertrouwen praten. Geheimhouding kan tenzij er sprake is van ernstige strafbare feiten. Tijdens een gesprek kan Yvonne luisteren naar jouw verhaal en kunnen jullie samen kijken hoe hiermee verder te gaan. Je kunt altijd contact met haar opnemen via mail of telefoon, ook voor gewoon een oriƫnterend gesprek.


Jeugdcommissie

Jeugdcommissie: Pleunie van Galen, Bas Smits, Stijn Bierman, Lotte Janssen, Lies Vink

Competitieleider:  Paul Wennink

Trainers: George de Klerk, Joost van Wiechen, Edward Kambeel


Technische Commissie (senioren)

Technische commissie: Niek van de Langenberg (voorzitter), Mark Schuurmans

Competitieleider: Mark Schuurmans, 06-14005674

Trainer: Leon Florentinus


Avondvertegenwoordigers

Maandagavond, John van Wouw

Dinsdagavond, Geert Duijs

Vrijdagavond, Ineke van Galen


Website beheer

Webmaster: Lies Vink, email: webmaster@bcoss.nl


Locatie

Sportzaal Ussenstelt, Looveltlaan 54, 5344 JJ Oss. Via deze routebeschrijving kun je het makkelijk vinden! 
 
 
 
 
BC Oss   081
BC Oss   080
BC Oss   002
BC Oss   006