Lidmaatschap

Lidmaatschap


Proeflessen

Junioren (onder de 18 jaar) kunnen deelnemen aan drie proeflessen.

Senioren mogen drie keer gratis mee vrij spelen/kennis maken.


Lidmaatschap Badmintonclub Oss formulier

Download het PDF Badmintonclub Oss formulier om lid te worden, wijzigingen of voor opzegging lidmaatschap. Je kunt het formulier meteen invullen en uitprinten!

Belangrijke informatie over opzegging lidmaatschap


Inleveren van de formulieren

Junioren: inleveren bij de trainer/begeleider op de dag waarop zij spelen.

Senioren: inleveren in de zilverkleurige brievenbus in het scheidsrechterhok.


Inschrijfgeld en contributie

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €15,-

Dit bedrag wordt geïncasseerd samen met de eerste contributiebetaling. Lees voor meer info de contributie bedragen


Contributiejaar

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 1 juli. (Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 juli wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.)


Lidmaatschap opschorting bij langdurige ziekte/blessure en zwangerschap

Schriftelijk of telefonisch af/aanmelding doorgeven aan de penningmeester (ook voor meer informatie). Ziekte/blessure minimaal drie maanden en maximaal één jaar opschorting mogelijk. Zwangerschap maximaal één jaar.


Privacy verklaring:

Klik hier voor de privacyverklaring 


Disclaimer:

Badmintonclub Oss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de website.

Er kunnen derhalve geen rechten ontleend worden aan de informatie zoals deze op de website voorkomt.