Lidmaatschap

Lidmaatschap


Proeflessen

Junioren (onder de 18 jaar) deelnemen aan drie proeflessen.

Senioren mogen drie keer gratis mee vrij spelen/kennis maken.


Lidmaatschap Badmintonclub Oss formulier

Download het PDF Badmintonclub Oss formulier om lid te worden, wijzigingen of voor opzegging lidmaatschap. Je kunt het formulier meteen invullen en uitprinten!


Inleveren van de formulieren

Junioren: Inleveren bij de trainer/begeleider op de dag waarop zij spelen.

Senioren: Inleveren in de zilverkleurige brievenbus in het scheidsrechterhok.


Inschrijfgeld en contributie

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €15,-

Dit bedrag wordt geïncasseerd samen met de eerste contributiebetaling. Lees voor meer info de contributie bedragen 2018-2019.


Contributiejaar

Loopt van 1 oktober tot 30 september. (Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 september wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.)


Lidmaatschap opschorting bij langdurige ziekte/blessure en zwangerschap

Schriftelijk of telefonisch af/aanmelding doorgeven aan de penningmeester (ook voor meer informatie). Ziekte/blessure minimaal drie maanden en maximaal één jaar opschorting mogelijk. Zwangerschap maximaal één jaar.