Contact

BCOss

Het zijn vrijwilligers die het doen!

Contact


Dagelijks bestuur

Voorzitter, Geert Duijs, 06-44718197

Secretaris, Nick van der Heijden, 06-46726001

Penningmeester, Karin Kennis, email: penningmeester@bcoss.nl

Ledenadministratie, Karin Kennis, email: penningmeester@bcoss.nl


Algemeen bestuur

Voorzitter Technische Commissie, Niek van de Langenberg, 06-55590375

Voorzitter Juniorencommissie, Karin Ruijtenbeek, 06-36541911

Voorzitter barcommissie, Vacant

Webmaster, Renzo Schraven.

Contactpersoon Sponsoring, Karin Kennis, email: penningmeester@bcoss.nl


Jeugdcommissie

Juniorencommissie, Karin Ruijtenbeek (voorzitter), Paul Wennink, Rene van den Broek, Renzo Schraven (ook beheerder Instagram), Pleunie van Galen, Edith Boons.

Competitieleider  Paul Wennink. 06-42680890

Trainers, Niek van de Langenberg, Leon Florentinus, Geert Duijs.


Senioren

Technische commissie, Niek van de Langenberg (voorzitter), Diego Arentsen, Edward Kambeel, Mark Schuurmans.

Competitieleider, Mark Schuurmans, 06-14005674

Trainer, Leon Florentinus


Avondvertegenwoordigers

Maandagavond, John van Wouw, 0412-481232

Dinsdagavond, Geert Duijs, 0412-647447

Vrijdagavond, Renzo Schraven, 0628491149


Locatie

Sportzaal Ussenstelt, Looveltlaan 54, 5344 JJ Oss. Via deze routebeschrijving kun je het makkelijk vinden.

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved